Starters:

 Als u een eigen onderneming wilt beginnen zult u dit moeten financieren. Helaas is niet iedereen in de positie dat de financiering geheel uit eigen vermogen kan. Er zal dan elders geld vandaan moeten komen. Dan is een lening of een krediet afsluiten een oplossing. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw onderneming te financieren, door middel van een lening of op andere wijze. Het financieringsplan is onderdeel van uw ondernemersplan.
 
Buiten de gangbare financieringsvormen van de diverse banken zijn er wellicht mogelijkheden om uit de familie- of kennissenkring financiering, risicokapitaal of ‘durfkapitaal’ te verkrijgen. Soms kan dat ook een voorwaarde zijn als opstap naar verdere kredietverlening, wanneer een ruimer aansprakelijk vermogen noodzakelijk is.
 
Om uw bankier bereid te krijgen u een financiering te verstrekken moet u goed beslagen ten ijs komen. Uit uw ondernemingsplan dient te blijken dat u de bank weer terug kunt betalen. Hulshoff Advies kan de startende ondernemer wegwijs maken in de verschillende financieringsmogelijkheden. Het uitzoeken van de financieringsvorm(en) die het beste bij uw situatie past of passen hoort daarbij, in combinatie met de bijbehorende zekerheden die de financier wenst te verkrijgen.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer