Ondersteuning:

 In het proces van de kredietverlening mogen natuurlijk niet alleen de kille bestudering en beoordeling van de cijfers komen aan de orde komen; een goede organisatie van een onderneming is van groot belang voor het voortbestaan van de onderneming.
Een grondige doorlichting van het bedrijf kan soms noodzakelijk zijn voor het welslagen van de financieringsaanvraag.
Op basis van de bevindingen worden verbeterpunten vastgesteld om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Deze worden met de ondernemer besproken en zoveel mogelijk doorgevoerd.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer