Ondersteuning:

 Ook voor een bedrijf in nood kan in overleg met betrokken partijen snel positie worden bepaald en een strategie opgesteld, zoals bijvoorbeeld het verzorgen van een BBZ-aanvraag (lening en/of uitkering) bij de gemeentelijke instanties in samenwerking met het IMK.
Namens de onderneming worden gesprekken gevoerd met fiscus, bedrijfsvereniging, crediteuren en natuurlijk financiers.
Uitgangspunt bij dergelijke procedures is dat er uiteindelijk een levensvatbare onderneming staat, klaar voor de toekomst, waarvoor op (korte) termijn opnieuw reguliere bancaire financiering mogelijk is.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer