Ondersteuning:

 Wanneer uit de bevindingen na onderzoek en interviews blijkt dat de uitvoering van verbeteringen en aanpassingen in de organisatie om intensieve begeleiding vraagt kan door Hulshoff Advies of een van onze partners managementondersteuning en interim-management worden verzorgd.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer