Home:

 De huisaccountant is voor de ondernemer niet uitsluitend de samensteller van de jaarrekening en de aangifte, maar tevens vraagbaak op ander financieel, fiscaal en juridisch gebied.
Hulshoff Advies respecteert de relatie met de accountant en betrekt de accountant graag in het aanvraagproces.
Als verlengstuk van de dienstverlening van de accountant kunnen zakelijke financieringsvraagstukken worden ondergebracht bij Hulshoff Advies, waar de kredietaanvraag op een deskundige begeleiding mag rekenen.
Samenwerking met Hulshoff Advies biedt eveneens voordelen voor het intermediair.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer