Home:

 Hulshoff Advies is er voor de ondernemer en fungeert voor u als coach in de financiële wereld, die weet hoe financiers kredietaanvragen beoordelen.
De praktijk leert dat Hulshoff Advies vaak, ook nadat een financieringstraject is afgerond, als gesprekspartner en adviseur naast de ondernemer blijft fungeren.
Van de vele wisselingen van de contactpersoon of accountmanager bij de bank heeft de ondernemer via Hulshoff Advies geen last.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer