Home:

 Het intakegesprek is gratis. Uw investeringsplannen en wensen worden tijdens dat eerste gesprek direct beoordeeld op de mogelijkheden en haalbaarheid.
 
Hierna wordt met u afspraken gemaakt over de wijze van begeleiding, de opdracht en de kosten. U weet dus altijd waar u aan toe bent.
 
Na het bedrijfsbezoek en een uitgebreide inventarisatie worden alle benodigde gegevens in de financieringsaanvraag opgenomen, veelal in samenspraak met uw accountant voor de fiscaliteiten en de cijfers.
 
Door middel van een compleet financieringsplan wordt de aanvraag voorgelegd aan een of meerdere banken. De betrokkenheid van Hulshoff Advies draagt bij tot een vlot beoordelings- en fiatteringstraject.
 
De door de banken uitgebrachte aanbiedingen worden door Hulshoff Advies beoordeeld en met u besproken.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer