Financieringen:

 In de agrarische sector spelen specifieke zaken zoals bijvoorbeeld grondaankopen of bedrijfsoverdracht - al of niet binnen de familie - een belangrijke rol.
In deze situaties is een grondige inventarisatie van groot belang, teneinde tot een juist financieringsplan te kunnen komen, waarin de wensen van de ondernemer tot uiting komen. Met de jarenlange ervaring van Hulshoff Advies op het gebied van ‘groenfinancieringen’ treft de agrarisch ondernemer een deskundige gesprekspartner.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer