Financieringen:

 Het kopen of verkopen van een onderneming of bedrijf is een zaak die zorgvuldig en weloverwogen dient te gebeuren, waarbij zowel emotionele als rationele overwegingen een rol spelen.
Afhankelijk van de positie (koper of verkoper) dienen vooraf een aantal belangrijke zaken helder te zijn. Waarom wil de ondernemer het bedrijf verkopen? Wat zijn de fiscale gevolgen van verkoop of staking? Kan de overnemende partij voldoen aan de vraagprijs?
Blijft er voor de ondernemer na verkoop voldoende vermogen en/of liquiditeit over om levensstandaard in stand te houden?
Wanneer een bedrijf wordt overgenomen: Past het aan te kopen bedrijf bij de eigen activiteiten/cultuur? Wat zijn de personele gevolgen van de aankoop/overname van een bedrijf? Wat zijn de financiële consequenties van de aankoop van een bedrijf?
 
Nadat de beslissing is gevallen volgt het financieringstraject bij aankoop. In geval van verkoop is het van belang dat kopende partij kan en wil betalen. Met de bancaire achtergrond heeft Hulshoff Advies goed inzicht in mogelijkheden bij financiële instellingen.
 
De samenwerkende partners van Hulshoff Advies kunnen het aan- of verkooptraject met bijkomende onderhandelingsgesprekken begeleiden.
Door de vele contacten met de financiële instellingen en verzekeraars kan Hulshoff Advies ook voor de verkopende partij een waardevol contact tot stand brengen. Hierbij valt te denken aan financiële planning en vermogensbeheer, estate-planning.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer