Financieringen:Het lijkt eenvoudig: de financiering van de aangekochte woning. Er is altijd wel een erkende hypotheekadviseur in de buurt om de zaak in orde te maken. Voor een werknemer in vaste loondienst met een toereikend inkomen is dat ook vaak de realiteit.
Maar... bij de zelfstandig ondernemer of directeur in loondienst van eigen BV (DGA), dan ligt de financiering van de eigen woning in de praktijk een stuk genuanceerder.

Wilt u de financiering van uw woonhuis zelf regelen, dan komt u in de praktijk al snel terecht bij uw zakelijke huisbankier. Een nadeel hierbij kan zijn dat door een eventuele verstrekking van de gevraagde hypotheek door de huisbankier, deze nog meer grip krijgt op uw (privé) vermogen en bovendien haar positie met betrekking tot zekerheden mogelijk te veel verstevigt.

Op basis van de jaarcijfers van de onderneming maakt Hulshoff Advies een analyse van de hoogte en de (verwachte) continuïteit van het privé inkomen van de ondernemer. Uiteraard wordt tevens het privé vermogen van de ondernemer inzichtelijk gemaakt. Met deze gegevens is een erkend hypotheekadviseur in staat om de hypotheekaanvraag snel en goed af te handelen.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer