Financieringen:

 De financiering van onroerend goed vereist inzicht in verschillende zaken die een rol spelen. Wat zijn bijvoorbeeld de wensen en mogelijkheden van de (aspirant) onroerend goed bezitter. Daarnaast is het van belang de ontwikkelingen op de locale onroerend goed markt te kennen.
Hulshoff Advies beschouwt met de ondernemer de zakelijke doelstellingen op de langere termijn, hierbij rekening houdend met de mogelijkheden op de korte termijn. Ook de privé situatie van de ondernemer dient in de overwegingen meegenomen te worden. Groei of juist afname van bedrijfsactiviteiten vereisen verschillende financieringsoplossingen.
 
Bij verhuurd onroerend goed spelen weer andere zaken een rol, zoals de kwaliteit van de huurder, het huurcontract. Wil de ondernemer/belegger op termijn de onroerend goed portefeuille uitbreiden en welke spreiding moet worden aangebracht?
De belegger wenst wellicht een zo hoog mogelijk rendement van de verhuuractiviteiten door zo laag mogelijke lasten en een zo hoog mogelijke huuropbrengst. Of vermogensvorming door de opbrengsten zoveel mogelijk aan te wenden voor aflossing op de financiering.
 
Voorts is het van belang om inzicht te hebben in de kwaliteit van het onroerend goed. Ook hierin kan Hulshoff Advies de ondernemer assisteren door het inschakelen van professionele deskundigen, om uiteindelijk te komen tot een zo optimaal mogelijke invulling van uw onroerend goed financiering.

Gysbert Japicxlaan 26 8701 DV   Bolsward | tel (0515) 575 942 | info@hulshoffadvies.nl | sitemap | disclaimer